Aeres is een groene kennisinstelling met onderwijs, onderzoek en commerciële activiteiten als kerntaken. Aeres heeft alle niveaus van het beroepsonderwijs in huis: praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo, master en contractonderwijs. Naast het reguliere onderwijs waaronder de lerarenopleiding en het praktijkgerichte onderzoek bieden we met de praktijk- en trainingscentra bedrijfsopleidingen, ontwikkeltrajecten, trainingen, praktijkassessments en (experimenteer)ruimte. Het aanbod rond loopbaanontwikkeling, arbeidsbemiddeling en (starters)faciliteiten voor agri en food maakt het geheel af.

Kortom: we bieden een compleet pakket rond leren, ontwikkelen en innoveren, van publiek tot privaat op alle niveaus.

Wij willen bijdragen aan een groen domein dat:

  • duurzaam voedsel produceert, verwerkt en verdeelt;
  • (groene) duurzame leefruimte creëert voor mens, dier én natuur;
  • de kwaliteit van leven verbetert via een duurzame gezonde leefstijl;
  • actief werkt aan innovatie en de toekomst van het domein, nationaal en internationaal;
  • beschikt over vakbekwame, lerende professionals die de balans weten te vinden tussen economische, ecologische en maatschappelijke belangen.

De Aeres Groep heeft in Nederland 16 (werk)locaties in Almere, Barneveld, Bilthoven, Delft, Dronten, Ede, Emmeloord, Horst, Leeuwarden, Lelystad, Maartensdijk, Nijkerk, Oenkerk, Velp en Wageningen. Maar ook in het buitenland zijn wij, samen met onze partners, te vinden.

Kijk voor meer informatie op www.aeres.nl