Gebruikersprofielen

Vastgoed, ruimtelijke ontwikkeling is een complex product. Het is zaak om marktgericht vastgoed te ontwikkelen. Wij denken en handelen vanuit de gebruiksprofiel gedachte en het bieden van passende meerwaarde. ‘Zonder gebruikers is vastgoed een verzameling stenen’. Hieruit blijkt dat een gebruiker een onmisbare schakel is in het succes van een vastgoedconcept, vandaar ook de insteek op gebruikers profielen. Denken vanuit de behoefte of profielen betekent dat er steeds meer op basis van een concept gewerkt wordt. De behoefte van gebruikers aan ruimte, dus gebouwen en omgeving. De vierkante meters, de kavel, de openbare ruimte. Maar ook: voorzieningen, services, veiligheid. En de laatste tijd zelfs: beleving, imago, status. Het denken vanuit gebruikersprofielen draagt bij aan een soepeler en sneller proces.

Het Aeres Bedrijvencentrum werkt met 2 type gebruikers die in meer of mindere mate voorkomen in de gebouwen A en B. 

Type 1 Gebouw A

Het bedrijfsleven in de vorm van zakelijke dienstverlening.

Type 2 Gebouw B

Overige maatschappelijke instellingen

Aansturen facilitaire ondersteuning

Het facility point zorgt voor de facilitaire ondersteuning van de gebruikers. Hiermee wordt de kwaliteit van huisvesten gewaarborgd. Mede door de collectiviteit kan dan aantrekkelijke prijzen voor de verzorging van de verschillende faciliteiten worden geboden.

Het vaste aanbod is als volgt:

  • Afvalstoffenbeheer
  • Tuinonderhoud en terreinbeheer
  • Schoonmaak en Glasbewassing
  • Technische dienst/ Conciërge

Kortom, de gebruikers kunnen zich richten op hun primaire bedrijfsactiviteiten. Het facility point verzorgt 'de rompslomp' rondom de verschillende faciliteiten die de bedrijven nodig hebben, uiteraard in goed overleg en op basis van eigen eisen en wensen. De organisatie verloopt via een facilitair punt. Dit Facility Point is gelegen bij de receptie in gebouw A. Alle bedrijven op het Aeres Bedrijven terrein kunnen tijdens werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur (telefonisch) terecht met hun aanvragen/klachten over de faciliteiten, etc.