Aeres Bedrijvencentrum

Het Aeres Bedrijvencentrum bestaat uit 2 gebouwen.

  • Gebouw A: Bedrijfsverzamelgebouw
  • Gebouw B: Onderwijs & Maatschappij

Eigen kwaliteiten en dus functie

Elk gebouw heeft zijn eigen kwaliteiten en dus functie. Het Aeres Bedrijvencentrum kent reeds verschillende type gebruikers die in meer of mindere mate voorkomen in de gebouwen

  • Het (praktijk)onderwijs met bij behorende voorzieningen.
  • Het gevestigde bedrijfsleven dat een brugfunctie (en dus directe relatie) met het onderwijs heeft.
  • De startende en innovatieve ondernemer die gebruik wil maken van het kenniscentrum/onderwijs en of projectmatig deelnemen in het onderwijs
  • Overig bedrijfsleven in de vorm van zakelijke dienstverlening
  • Overige maatschappelijke instellingen.
Talent voor groei

Aeres Bedrijvencentrum biedt goede voorwaarden, een goed niveau aan facilitaire dienst verlening en is geschikt voor zakelijke dienstverlening