Het Aeres Bedrijvencentrum bestaat uit 2 gebouwen.

  • Gebouw A: Bedrijfsverzamelgebouw
  • Gebouw B: Onderwijs & Maatschappij

Elk gebouw heeft zijn eigen kwaliteiten en dus functie. Het Aeres Bedrijvencentrum kent reeds verschillende type gebruikers die in meer of mindere mate voorkomen in de gebouwen.

  • Het (praktijk)onderwijs met bij behorende voorzieningen.
  • Het gevestigde bedrijfsleven dat een brugfunctie (en dus directe relatie) met het onderwijs heeft.
  • De startende en innovatieve ondernemer die gebruik wil maken van het kenniscentrum/onderwijs en of projectmatig deelnemen in het onderwijs
  • Overig bedrijfsleven in de vorm van zakelijke dienstverlening
  • Overige maatschappelijke instellingen