Psycho Praktijk Dronten

Unit 0.27
Tel. 06-41516543
info@psychopraktijkdronten.nl
www.psychopraktijkdronten.nl

ACTIVITEITEN: Psychologie & Psychotherapiepraktijk

Psycho Praktijk Dronten biedt eerstelijns en gespecialiseerde (2e lijns) behandeling voor mensen met psychische klachten. Ieder mens komt vroeg of laat problemen tegen in het leven. Meestal lossen die problemen zich in de loop der tijd op, soms met hulp van familie en/of vrienden. Soms echter schieten de oplossingen tekort en wordt het probleem steeds zwaarder waardoor het niet meer lukt uit de problemen te komen, er ontstaan psychische klachten en er is meer professionele hulp nodig. Uw huisarts is de eerst aangewezen persoon om mee te praten. Als uw problemen van emotionele of psychische aard zijn, kan de huisarts verwijzen naar Psycho Praktijk Dronten.

In onze praktijk ´Psycho Praktijk Dronten´, werken we met methoden waarbij uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ze werkzaam zijn. Het uitgangspunt daarbij is zo kort als mogelijk met kwalitatief hoogwaardige behandeling.