Kwintes ondersteunt mensen met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid.

 

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunne leven en wonen. Vaak gaat dit gepaard met een acute, tijdelijke of blijvende vraag naar woonruimte.

Wij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Omdat niemand hetzelfde is, bieden we altijd hulp op maat. Wij kijken goed naar wat je zelf kunt en wilt. Onze hulp duurt zo kort als het kan en zo lang als mogelijk.

Kwintes werkt in meer dan 50 gemeenten in de provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Gelderland.

Kijk voor meer informatie op onze website www.kwintes.nl