De Groene Vlieg Bio Diagnostics

Unit 0.45, 1.05 en 1.06
Tel. 0321-317118
Fax. 0321-319257
info@degroenevlieg.nl
www.degroenevlieg.nl

Activiteiten:

Onderzoek, diagnose, advies en biologische systemen op het gebied van plant- en bodemgezondheid.

De HLB Groep draagt bij aan een efficiënte en duurzame landbouw. Onze bedrijven HLB Research & Consultancy, de Groene Vlieg Bio Diagnostics en de Groene Vlieg Bio Control ontwikkelen voortdurend nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en past deze toe in de gehele agroketen.

Praktisch, betrouwbaar en innovatief

We maken de meest actuele kennis bruikbaar en toepasbaar voor de teler, door onze unieke combinatie van onderzoek, diagnostiek, advies en biologische controle systemen. Deze kennis wordt vertaald in praktische producten met toegevoegde waarde voor de teler. We zijn gespecialiseerd in onderzoek en diagnostiek van ziektes, plagen en onkruiden in akkerbouw, tuinbouw en sportvelden. Een belangrijke specialisatie in onze portfolio is onderzoek op het gebied van quarantaine organismen. De mix van meer dan 130 wetenschappers, onderzoekers, adviseurs, analisten en veldmedewerkers is de perfecte match tussen wetenschap en de praktijk.

Activities:

Research, diagnosis, advice and bio control systems in the field of plant and soil health.

The HLB group aims to contribute to efficient and sustainable agriculture. Our companies HLB research & consultancy, De Groene Vlieg Bio Diagnostics & Bio Control continually develop new expertise in the field of plant and soil health and applies this knowledge throughout the agri-chain.

Practical, reliable and innovative

We make the latest knowledge useful and effective for the farmer by our unique combination of research, diagnosis, advice and bio control systems. We translate this knowledge into practical products that have real added value for the client. We are specialized in research and diagnostics of diseases, plagues and weeds in agriculture, horticulture and sports fields. A special part in our portfolio concerns quarantine organisms. The mix of more than 130 scientists, researchers, consultants, laboratory technicians and fieldworkers is the perfect match between science and practice.