Unit 1.11
Tel 0615620533
Tel 0628041620
www.an1mo.nl
contact@an1mo.nl

Professionele zorg en aandacht zonder te bepalen!

An1mo Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking die een ondersteunings- en/of een behandelvraag hebben. Wij bieden hiervoor een 24-uursvangnet.

Animo is het Latijnse woord voor ‘de bedoeling’. Bij An1mo omschrijven we dit als volgt: we zien de cliënt als mens en als regisseur van zijn eigen leven, we willen als partner naast diegene gaan staan om vervolgens van betekenis te kunnen zijn in diens leven. Elke keuze die we maken, hoe klein ook, moet te vertalen zijn naar die bedoeling. Met andere woorden: wat levert het onze cliënt op?

Wat levert het onze cliënt op?

Het vertrekpunt is altijd de vraag van de cliënt . Elk mens is uniek en elke vraag is dat ook. Onze jarenlange specifieke ervaring, kennis, expertise en ons netwerk stellen ons in staat om individueel maatwerk te leveren. We geloven in de kracht van kleinschaligheid en in professionele zorg en aandacht. Geen bemoeizorg, geen papieren tijgers, maar kijken wat iemand nodig heeft en daar kwaliteit bieden.

Wij richten ons daarbij in eerste instantie niet op de beperking of de stoornis, maar op de behoefte van de cliënt.

Onze ervaring is dat als je als begeleider voortdurend werkt vanuit de behoefte en de leervraag van de cliënt, dat je niet alleen de zelfredzaamheid vergroot, maar ook bijdraagt aan een gelukkig en inclusief leven.

Begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving. An1mo is werkzaam in de lijn van Lelystad naar Meppel. Begeleiders van An1mo zijn ervaren, goed opgeleide professionals die in staat zijn om mee te bewegen in de leefwereld van de cliënt.