Units 0.36 en 0.37
Hoofdkantoor: tel. 088-4881200
plant@agrifirm.com
www.agrifirm.com

Het verbeteren van het resultaat van onze klanten staat voorop. Agrifirm Plant geeft maatwerkadvies aan boeren en telers in de akker- en tuinbouwsector. Dat doen we met onze kennis, innovaties en deskundige medewerkers die dicht bij de klant staan. En wij bieden een goed pakket producten die we bij u op het erf afleveren.

Innovatieve oplossingen

Agrifirm Plant brengt kennis en innovatie naar de klant. De afdeling R&D werkt nauw samen met de teeltspecialisten in de regio. Door het doen van onderzoek en aanleggen van proeven in diverse regio’s worden producten zoals meststoffen en gewasbescherming vergeleken. Op basis van deze resultaten bepalen we jaarlijks het advies om continue het beste resultaat te kunnen behalen. De resultaten en aanbevelingen delen we met onze klanten in de winterlezingen en adviesgesprekken.

Wij werken zelfstandig en/of met partners aan verduurzaming in de keten. Bijvoorbeeld door het toepassen van precisielandbouw. Dit heeft een positief effect op het financiële rendement van een teler én op bijvoorbeeld de kwaliteit van het oppervlaktewater en het bodemleven. Bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid zijn belangrijke thema’s waar we veel kennis van hebben. Onze specialisten kunnen u adviseren over nutriënten voor het gewas en voor de bodem.

Cooperatieve organisatie

Agrifirm Plant is onderdeel van de coöperatieve Koninklijke Agrifirm Group. Naast klantenkorting bij Agrifirm Plant is er ook Ledenvoordeel voor klanten die lid zijn van de coöperatie. Ruim 250 medewerkers werken bij Agrifirm Plant, waarvan een groot deel als specialist om telers van maatwerkadvies te voorzien. We werken landelijk en hebben een aantal moderne distributiecentra om vandaar uit klanten van producten te voorzien. ‘Efficiënt als het kan, spoed als het moet’ dat is ons uitgangspunt.
Agrifirm Plant is gecertificeerd voor CDG, GMP, HACCP en NEN-ISO.

Innovatie en duurzaamheid

De missie van Agrifirm Plant is ‘duurzame waarde genereren voor de leden’. Dit doen we door samen te werken met de juiste partners, eerlijk zaken te doen en kwaliteit te leveren. Belangrijk is dat duurzame oplossingen ook financieel rendabel zijn, want onze telers opereren in zeer competitieve markten. Onze ambitie is verduurzaming te verankeren in de kernactiviteiten van Agrifirm Plant. Lees hier meer over op www.agrifirm.com