BEDRIJVENCENTRUM
Home
Home
Menu
empty
home   /   bedrijven  /   overzicht

AB Oost

Volgende
AB_Oost_LG_RGB.jpg

Units 0.11 t/m 0.20
Tel. 0321-728550 (agri en industrie)
Tel. 0321-728551 (Cross Border Services)
www.aboost.nl
 


AB Oost
AB Oost is meer dan alleen een uitzendbureau. AB Oost gaat verder waar de meeste uitzendbureaus stoppen met hun dienstverlening. Wat AB Oost anders maakt komt voort uit onze historie, onze roots, maar komt vooral ook voort uit onze mentaliteit en ambitie. We denken in oplossingen en kansen. We begrijpen de context waarin onze opdrachtgevers opereren. We zijn niet alleen leverancier, maar vooral partner. We werken vanuit onze coöperatieve gedachte. Samen met en voor elkaar. Dat maakt ons AB Oost.

Historie
AB Oost heeft een interessante ontstaansgeschiedenis. In 1963 werd de Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging opgericht. Een bedrijf van en voor agrariërs met als primaire doelstelling: de continuïteit van het agrarisch bedrijf waarborgen. Bij ziekte of overlijden van de ondernemer, kunnen leden een beroep doen op de medewerkers van AB Oost. Bij vervanging van de agrarisch ondernemer alleen is het niet gebleven. Het takenpakket van de medewerkers is in de loop der jaren uitgebreid met sectorspecifieke werkzaamheden zoals klauwverzorging, veescheren, ontsmetten, pluimveevangen en het afspenen van varkens. En agrariërs doen tegenwoordig ook een beroep op AB Oost voor vaste medewerkers.

Sinds een aantal jaren is AB Oost ook actief buiten de agrarische sector, zoals bij bedrijven in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, metaalsector, groenvoorziening, logistiek, food- en transportsector. Deze sectoren maken gebruik van onze ruime ervaring met de (tijdelijke) inzet van vakkundig personeel.

Daarnaast heeft AB Oost geruime tijd ervaring in het uitzenden en detacheren van MBO en HBO/WO gediplomeerd personeel in administratieve, secretariële, management, management ondersteunende, commerciële en veterinaire functies.

AB Oost is vandaag de dag een bedrijf met een sterke hang naar het verleden, maar met het vizier gericht op de toekomst. Dagelijks hebben wij zo’n 4.500 medewerkers aan het werk. 

Missie en visie
De missie en visie van AB Oost zijn richtinggevend voor de toekomst. Met deze duidelijke koers bouwen we aan onze moderne coöperatieve vereniging zodat zowel leden, klanten als medewerkers daar profijt van hebben.

De missie van AB Oost
Wij willen de beste regisseur van flexibele arbeid zijn voor organisaties en medewerkers binnen de Agri & Food sector en haar aanpalende sectoren.
De visie van AB Oost
Wij bieden zekerheid door flexibilisering van arbeid zo te regisseren dat het waarde toevoegt aan continuïteit en groei bij onze beide klantpartijen.