Gebouw C

Onderwijs en bedrijfsleven


De D vleugel van het voormalige CAH gebouw bevat naast kantoorruimte ook praktijkruimtes. Dat maakt dit gebouw ook geschikt voor praktijkonderzoek en projectmatig werken. De sporthal is later (1978) bijgebouwd aan de CAH en wordt separaat verhuurd. Daarnaast wordt er voldoende door derden gebruik gemaakt van de hal en is dit in 2013 bestemmingsplan technisch verruimd naar algemeen gebruik door derden. De bouwkundige staat is redelijk te noemen. Voor de komende jaren wordt er vanuit het onderwijs en derden voldoende behoefte verwacht om het gebouw rendabel te kunnen exploiteren.

Geschikt voor het gevestigde bedrijfsleven dat een brugfunctie (en dus directe relatie) met het onderwijs heeft en de startende en innovatieve ondernemer die gebruik wil maken van het kenniscentrum/onderwijs en of projectmatig deelnemen in het onderwijs
Deze doelgroepen zouden naar hun aard en functie in dit pand gehuisvest kunnen worden en eenvoudig kunnen worden aangepast naar hun behoefte.

Aeres/CAH Vilentum heeft de ambitie geuit om op de terreinen van Dronten een “Green Venture Lab’ te ontwikkelen.