De gebouwen.


Het Aeres Bedrijven Centrum bestaan uit 3 gebouwen. Elk gebouw heeft zijn eigen kwaliteiten en dus functie. Het Aeres Bedrijven Centrum kent reeds verschillende type gebruikers die in meer of mindere mate voorkomen in de gebouwen.
 
  • Het (praktijk)onderwijs met bij behorende voorzieningen. 
  • Het gevestigde bedrijfsleven dat een brugfunctie (en dus directe relatie) met het onderwijs heeft. 
  • De startende en innovatieve ondernemer die gebruik wil maken van het kenniscentrum/onderwijs en of projectmatig deelnemen in het onderwijs 
  • Overig bedrijfsleven in de vorm van zakelijke dienstverlening 
  • Overige maatschappelijke instellingen