Units 0.29 en 0.31
Tel. 06-18621810
www.forzsa.nl

Stichting Forzsa is het ultieme nazorg (continue) traject opgezet door verslaafden specifiek voor verslaafden. Het is de brug van reguliere verslavingszorg naar de zelfhulpgroepen.

Doel van de stichting

Het doel van deze stichting is om verslaafden een versterkte kans te bieden om nuchter te blijven en zichzelf te re-integreren in de maatschappij. Velen krijgen een kans m.b.v. een Detox programma of opname in een verslavingskliniek. Helaas valt men in ruim 80% van de gevallen weer terug in het oude patroon van verslaving. Door middel van extra begeleiding in een nieuw geformuleerd nazorg traject en actieve ondersteuning bij re-integratie in de arbeidsmarkt, heeft de cliënt meer kans om weer zelfstandig en verantwoordelijk in het leven komen te staan.

Stichting Forzsa is een initiatief door en van ervaringsdeskundigen. Met de inzet van een completer begeleidingstraject willen wij de “terugval” beperken en kans van slagen verbeteren. Wij bieden begeleiding vanaf het begin van het traject. Dat houdt in dat wij de cliënt in-taken en aan de hand van de criteria een specifiek traject opzetten. Door middel van een goed samenwerkingsverband met speciale klinieken en medische specialisten wordt dit mogelijk gemaakt.

De oprichters

Jarenlang werd ons leven geregeerd door alcohol en cocaïne. We hebben met recht aan den lijve ondervonden hoe het is om verslaafd te zijn. Gevoelens als woede en eenzaamheid, maar ook verdriet en machteloosheid hebben ons daarbij gekweld. De steeds verdergaande consequenties van de verslaving hebben onuitwisbare sporen achtergelaten. Op een gegeven moment hebben wij ons ‘rock bottom’ bereikt en zijn we door hulp voor de poorten van de hel weggesleept. De behandeling die we uiteindelijk hebben ondergaan, heeft ons een nieuw leven gebracht; een leven zonder drank en drugs, zonder het verlangen daarnaar. Oprecht een bevrijding! Deze mogelijkheid willen wij anderen ook kunnen bieden. We vertellen u hoe wij werken en wat wij hebben gedaan om nuchter te blijven en om weer volwaardig in het leven te komen staan.

Werkgebied

Het primaire werkgebied van Stichting Forzsa is Flevoland en de Noordwest-Veluwe.